Daily Archives: Styczeń 25, 2019

Wsłuchując się w Słowo Boże w liturgii mszalnej, dociera do nas nauczanie Chrystusa. Słyszymy  jasne słowa, jako drogowskaz drogi chcącym iść za Jego wskazaniami w kierunku nadprzyrodzonego celu swego życia. Poznaliśmy program działalności Chrystusa : „Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Tym wezwaniem Chrystus podejmuje trud apostolski, swym nauczaniem przyciąga tłumy […]